தமிழ் மாணவி யின் அர்த்தம்

மாணவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பள்ளியிலோ கல்லூரியிலோ கல்வி கற்பவள்.