தமிழ் மாதா யின் அர்த்தம்

மாதா

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு அன்னை; தாய்.

  ‘மாதா பிதா’
  ‘மேரி மாதா’
  உரு வழக்கு ‘பாரத மாதா’

 • 2

  கிறித்தவ வழக்கு
  மரியன்னை.