தமிழ் மாந்தம் யின் அர்த்தம்

மாந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குழந்தைகளுக்குப் பல நோய்கள் வரக் காரணமாகும் ஒரு வித அஜீரணம்.