தமிழ் மாந்திரீகம் யின் அர்த்தம்

மாந்திரீகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீய சக்திகளை மந்திரம் கூறி அடக்கும் அல்லது வெளியேற்றும் வித்தை.