தமிழ் மாநிலம் யின் அர்த்தம்

மாநிலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்தியாவில் பொதுவாக) மொழி அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட நிலப் பகுதி.