தமிழ் மான்மியம் யின் அர்த்தம்

மான்மியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மகிமை; மகாத்மியம்.