தமிழ் மானி யின் அர்த்தம்

மானி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தன்மானம் மிக்க நபர்.