தமிழ் மாப்பிள்ளை அழைப்பு யின் அர்த்தம்

மாப்பிள்ளை அழைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திருமணம் நடக்கும் இடத்துக்கு மாப்பிள்ளையை உரிய மரியாதையுடன் ஊர்வலமாக அழைத்து வரும் சடங்கு.