தமிழ் மாப்பிள்ளை மாடு யின் அர்த்தம்

மாப்பிள்ளை மாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பொலிகாளை.