தமிழ் மாப்பு யின் அர்த்தம்

மாப்பு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மன்னிப்பு.

    ‘நான் மாப்பு கேட்ட பிறகும் நீ பேசாமல் இருக்கிறாயே?’