தமிழ் மாமரம் யின் அர்த்தம்

மாமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முதலில் புளிப்பாகவும் பழுத்த பின் இனிப்பாகவும் இருக்கும் காயைத் தரும் மரம்.