தமிழ் மாய்ச்சல் யின் அர்த்தம்

மாய்ச்சல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சோம்பல்.

    ‘ஒரே மாய்ச்சலாக இருக்கிறது’
    ‘வேலைசெய்ய மாய்ச்சல்படுகிறான்’