தமிழ் மார்கழி யின் அர்த்தம்

மார்கழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒன்பதாவது தமிழ் மாதத்தின் பெயர்.