தமிழ் மாவுத்தன் யின் அர்த்தம்

மாவுத்தன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    யானைப் பாகன்.