தமிழ் மின்கலம் யின் அர்த்தம்

மின்கலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வேதியியல் முறையில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் சாதனம்.