தமிழ் மின்காந்த அலை யின் அர்த்தம்

மின்காந்த அலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காந்தத்தில் பாயும் மின் அலை.