தமிழ் மின்சுற்று யின் அர்த்தம்

மின்சுற்று

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மின்னோட்டம் செல்லும் பாதை.