தமிழ் மின்நிலையம் யின் அர்த்தம்

மின்நிலையம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடம்.