தமிழ் மின்னழுத்தம் யின் அர்த்தம்

மின்னழுத்தம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மின்னோட்டத்தின் இரு முனைகளுக்கு இடையே காணப்படும் மின் வேறுபாடு.