தமிழ் மின்னியற்றி யின் அர்த்தம்

மின்னியற்றி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் சாதனம்.