தமிழ் மின்னோட்டம் யின் அர்த்தம்

மின்னோட்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மின்கம்பி முதலியவற்றின் வழியே) மின்சாரம் பாய்தல்.