தமிழ் மின்விளக்கு யின் அர்த்தம்

மின்விளக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மின்சார சக்தியால் ஒளிரும் விளக்கு.