தமிழ் மின்வேதியியல் யின் அர்த்தம்

மின்வேதியியல்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    வேதியியலில் மின்சாரத்தின் பங்கை விவரிக்கும் துறை.