தமிழ் மின் மயானம் யின் அர்த்தம்

மின் மயானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மின் எரியூட்டி கொண்டு பிணங்களை எரிக்கும் மயானம்.