தமிழ் மிளா யின் அர்த்தம்

மிளா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடமான்.