தமிழ் முகக்கயல் யின் அர்த்தம்

முகக்கயல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கண்ணுள்ள தேங்காய் மூடி.