தமிழ் முக்தி பேறு பெற்றோர் யின் அர்த்தம்

முக்தி பேறு பெற்றோர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புனிதர் பட்டத்துக்கு முன்பு தரப்படுகிற இரண்டாம் நிலைப் பட்டம்.