தமிழ் முகவாய் யின் அர்த்தம்

முகவாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கீழ்த்தாடையின் குறுகிய பகுதி; நாடி.