தமிழ் முகவிலாசம் யின் அர்த்தம்

முகவிலாசம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அடையாளம்.

    ‘இந்தக் கலாச்சார இயக்கம் தமிழினத்தின் முகவிலாசத்தை மீட்டுத் தரும்’