தமிழ் முகாந்தரம் யின் அர்த்தம்

முகாந்தரம்

பெயர்ச்சொல்