தமிழ் முகாமையாளர் யின் அர்த்தம்

முகாமையாளர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மேலாளர்.

    ‘வங்கி முகாமையாளர்’