முசுக்கட்டை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முசுக்கட்டை1முசுக்கட்டை2

முசுக்கட்டை1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கம்பளிப்பூச்சி.

முசுக்கட்டை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முசுக்கட்டை1முசுக்கட்டை2

முசுக்கட்டை2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு உணவாகும் (ரம்பத்தின் பற்களைப் போன்ற) இலைகளையும் கம்பளிப்பூச்சி போன்ற பழங்களையும் உடைய ஒரு வகை மரம்.