தமிழ் முட்டுக்காய் யின் அர்த்தம்

முட்டுக்காய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஓரளவுக்கு அடர்த்தியும் மென்மையும் கொண்ட தேங்காய்ப் பருப்பு.