தமிழ் முட்டுச்சந்து யின் அர்த்தம்

முட்டுச்சந்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேற்கொண்டு செல்லாமல் முடிந்துவிடுகிற சந்து.