தமிழ் முட்டைக்கோப்பி யின் அர்த்தம்

முட்டைக்கோப்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காப்பியில் முட்டையை உடைத்து ஊற்றி, கலக்கித் தயாரிக்கும் பானம்.

    ‘சுடச்சுட முட்டைக்கோப்பி குடித்தால் நெஞ்சுத் தடிமன் மாறிவிடும்’
    ‘மாப்பிள்ளைக்கு முட்டைக்கோப்பி அடித்துக்கொடுத்தாள்’