தமிழ் முட்டைத் தோசை யின் அர்த்தம்

முட்டைத் தோசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தோசைக்கல்லில் ஊற்றும் மாவின் மேல் முட்டையை உடைத்து ஊற்றித் தயாரிக்கும் தோசை.