தமிழ் முடிதிருத்தகம் யின் அர்த்தம்

முடிதிருத்தகம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு முடியைக் குறைத்து அல்லது திருத்தி அழகுபடுத்தும் கடை.