தமிழ் முடிதிருத்துநர் யின் அர்த்தம்

முடிதிருத்துநர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முடிதிருத்துதல், முகச்சவரம் செய்துவிடுதல் போன்றவற்றைத் தொழில்முறையாகச் செய்பவர்.