தமிழ் முத்திரை மோதிரம் யின் அர்த்தம்

முத்திரை மோதிரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசனைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் முத்திரை பொறித்த மோதிரம்.