முத்து -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முத்து1முத்து2

முத்து1

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு முத்தம் தருதல்; முத்தமிடுதல்.

முத்து -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முத்து1முத்து2

முத்து2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஆபரணங்களில் பதிக்கும்) சிப்பியிலிருந்து எடுக்கப்படும் உருண்டை வடிவ வெண்ணிறப் பொருள்.

  ‘முத்து மாலை விலை அதிகம்’
  ‘முத்துப் போன்ற பற்கள்’

 • 2

  அருமை.

  ‘முத்தான பேச்சு’
  ‘முத்தான காரணங்கள்’

 • 3

  வட்டார வழக்கு (சில வகைப் பழங்களில்) மேல் தோல் நீக்கப்பட்ட கொட்டை.

  ‘புளிய முத்து’
  ‘வேப்ப முத்து’