தமிழ் முத்துக்கொட்டை யின் அர்த்தம்

முத்துக்கொட்டை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு ஆமணக்கு.