தமிழ் முதற்பொருள் யின் அர்த்தம்

முதற்பொருள்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    கடவுள்.