தமிழ் முதல் மந்திரி யின் அர்த்தம்

முதல் மந்திரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முதலமைச்சர்.