தமிழ் முதுகெலும்பற்றவை யின் அர்த்தம்

முதுகெலும்பற்றவை

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    விலங்கின வகைப்பாட்டில் உடல் அமைப்பில் முதுகெலும்பைப் பெற்றிருக்காத (புழு, பூச்சி, நத்தை போன்ற) உயிரினம்.