தமிழ் முதுமாணி யின் அர்த்தம்

முதுமாணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கல்லூரிப் பட்டப் படிப்பில்) முதுகலை.