தமிழ் முந்தாநாள் யின் அர்த்தம்

முந்தாநாள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘நேற்று’ என்று குறிப்பிடப்படும் நாளுக்கு முந்தைய நாள்.

    ‘முந்தாநாள் என் பிறந்த நாள்’

தமிழ் முந்தாநாள் யின் அர்த்தம்

முந்தாநாள்

வினையடை

  • 1

    ‘நேற்று’ என்று குறிப்பிடப்படும் நாளுக்கு முந்தைய நாளில்.

    ‘முந்தாநாள் உன்னை ஜவுளிக் கடையில் பார்த்தேன்’