தமிழ் முந்திரி வத்தல் யின் அர்த்தம்

முந்திரி வத்தல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உலர்ந்த திராட்சை.