தமிழ் முன்னிலவு யின் அர்த்தம்

முன்னிலவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வளர்பிறையில் இரவானதும் பிரகாசமாக ஒளிரும் நிலா.