தமிழ் முன்னோக்கிய யின் அர்த்தம்

முன்னோக்கிய

பெயரடை

 • 1

  முன்பக்கத்தை நோக்கி இருக்கும்.

  ‘முன்னோக்கிய கீழ்த்தாடையுடன் ஆப்பிரிக்காவில் சில மண்டையோடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன’
  உரு வழக்கு ‘தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை முன்னோக்கிய பாய்ச்சல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்’

 • 2

  வருங்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்ட.

  ‘முன்னோக்கிய பார்வை இல்லையென்றால் முன்னேற்றமும் இல்லை’