தமிழ் முப்பது யின் அர்த்தம்

முப்பது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் மூன்று மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.